6 דירות דופלקס ענקיות,
2 חצרות, לאיכלוס מיידי

לפרטים ולתיאום פגישה אישית

6 דירות דופלקס ענקיות, 2 חצרות, לאיכלוס מיידי

לפרטים ולתיאום פגישה אישית

דילוג לתוכן